שילוט נגררים

שילוט נגררים הדבקה על פח הנגרר , במקרה שהעגלה פתוחה יש אפשרות לחבר פחים לפרופיל הברזל של העגלה..ח

שילוט נגרר
שילוט נגררים
נגררים שילוט
שילוט נגררים
17 רכבים.jpg
16 רכבים.jpg
שילוט נגרר
שילוט נגרר גלידה אמריקאית
שילוט נגרר - תריסי שי אור יהודה
שילוט נגרר
מלאכת מחשבת אור יהודה
שילוט נגרר
67 רכבים.jpg
שילוט נגרר
46 רכבים.jpg
שילוט נגרר
שילוט נגרר
39 רכבים.jpg